28 nov

Ledegjerdet i Lakselva. Åpningene der fisk kan vandre opp og ned, er markert med nummer 1 til 4. Bildet er fra 2008 og oppsettet i 2012 kan avvike noe med hensyn på åpningenes plassering.

Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye 2012

Fra 2008 til 2012 er det gjennomført videoregistrering av utvandrende smolt og vinterstøing og oppvandrende individer av både laks, sjøørret og sjørøye i Laukhelle Lakselva på Senja.

Gytebestandene av sjøørret og sjørøye har økt jevnt i perioden 2008 til 2012. Sjøoverlevelsen fra smolt til førstegangsvandrende sjøørret var 39,4 % noe som er lavere enn gjennomsnittet på 46,8 %. Første sjøopphold for sjøørret i 2012 var 30 dager også dette lavere enn gjennomsnittet (35,7 dager) for de siste fem årene. Sjørøyesmolten var ute i sjøen i 38 dager i 2012. Sjøøoverlevelsen for denne størrelsesgruppen ble beregnet til 36,0 %.

Her kan du laste ned rapporten med målinger fra 2012 som er utarbeidet av Ferskvannsbiologen AS.