Fangstrapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende, også sesongkort. Med fortløpende menes senest innen 4 dager.

Nullfangst rapporteres etter sesongslutt, og senest 20. september. Siste frist for avhenting av depositum på Intersport er 30 september.

Fangst skal innrapporteres på sms, på web til www.scanatura.no eller til kortselger. Også nullfangst og gjenutsatt fisk.

Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst.