03 mar

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i forbindelse med revisjon av fiske i elv 2021-2025 er sendt til medlemmene digitalt via mail. Møtet blir avholdt i vasshauglia klubbhus den 11.03. kl 18.00.

 

Velkommen

Styret.