16 apr

ORDINÆRT ÅRSMØTE AVLYST

ORDINÆRT ÅRSMØTE AVLYST

Viktig melding! På grunn av Corona Pandemien har Styret på oppfordring fra sentrale myndigheter tatt en beslutning at Årsmøte ikke kan gjennomføres som normalt på vårparten. Siden fysisk møte ikke kan finne sted, vil det heller ikke bli noen endringer. Derfor videreføres det som gjaldt i 2019, om kortpriser og fiskeregler for Sesong 2020. Årsmelding samt regnskap og budsjett og annen info vil bli sendt til medlemmene i løpet av våren. Andelsoverdragelser vil Styret godkjenne midlertidig slik at de kan benyttes for denne Sesongen. Endelig vedtak blir gjort på Årsmøte senere på året. Styret jobber også med en løsning på hvordan Sesongkortsalget skal foregå for og unngå folkemengder. For orden skyld må Styret selv avholde digitale møter i disse tider. I denne helt spesielle situasjonen håper vi at alle holder seg friske og gleder seg til årets laksefiske etter en ekstrem vinter.

Mvh

Styret