Webutvikler

Webutvikler

onsdag, 16 desember 2015 13:22

Rapporter

Her kan du laste ned rapporter fra videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja:

torsdag, 14 mai 2015 16:55

Video 4

mandag, 11 mai 2015 18:34

Video 3

mandag, 11 mai 2015 18:33

Video 2

mandag, 11 mai 2015 18:25

Video 1

fredag, 08 mai 2015 01:23

Fangstrapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende, også sesongkort. Med fortløpende menes senest innen 4 dager.

Nullfangst rapporteres etter sesongslutt, og senest 20. september. Siste frist for avhenting av depositum på Intersport er 30 september.

Fangst skal innrapporteres på sms, på web til www.scanatura.no eller til kortselger. Også nullfangst og gjenutsatt fisk.

Enhver fisker har lovpålagt plikt til å rapportere fangst.

fredag, 08 mai 2015 00:38

Leiepriser og booking

Leiepriser 2015

Helg fredag-søndag 2.600 NOK
2 dager 2000 NOK
Kveld 600 NOK

Husansvarlige sørger for at huset er vasket og rent før utleie. Leietaker er pliktig til å vaske etter bruk. Ved for dårlig vasking påbeløper 1.000 NOK.

Booking av huset

Mille Eidissen    924 81 761
Ingunn Arnesen    930 17 680
fredag, 08 mai 2015 00:25

Fiskeregler/kortpriser

 

Fiskeregler 2017.

 1.Alle som vil fiske i vassdraget skal løse et av andelslagets fiskekort. Personer som er fylt 18 år skal betale fiskeravgift til staten. Ungdom under 18 år fisker gratis, men må løse ut ett av lagets fiskekort på Intersport mot å betale et depositum på kr. 100, 00 (innrapportering/depositum se punkt 15¬).
2. Utstyr som har vært benyttet i andre vassdrag, skal desinfiseres før det benyttes i Laukhelle Lakselv. Desinfiseringsstasjoner finnes i Sjøfossen i sone 1, og på baksiden av kiosken ved Torsmoen Camping. Båter og kanoer skal også desinfiseres.
3. Fra oppstart 01.06 til 15.6 er det kun tillatt å ta oppdrettslaks og sjøørret. Villaks som må avlives i perioden 01.06 til 15.06, fører til at fiskedøgnet skal avsluttes. Laks over 80 cm tatt i denne perioden, hunn- eller hannlaks teller som en del av årskvoten.
4. Fiskesesongen for uttak av villaks starter den 15.06 kl. 00 og varer til og med den 31.07. kl. 24:00 for hele vassdraget, med døgnkvote på 2 (to) laks under 80 cm. Årskvote på 2 (to) hannlaks over 80 cm. Fiskedøgnet avsluttes ved oppnådd døgnkvote på laks eller sjørøye. Hannlaks over 80 cm teller også som en del av døgnkvoten.
5. Fra 01.07 til 20.08 er det tillatt å fiske sjørøye, med døgnkvote på 3 (tre) stk. Årlig gjelder et totalt uttak på 200 sjørøyer for hele vassdraget (husk fortløpende innrapportering!)
Fiskeregler 2017
6. Fra sesongstart 01.06. og fram til den 20.07. er det tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, ”Amerikaner”, mark og flue i hele vassdraget, med unntak av i Storfossen, som er stengt for all fiske i 2017. Fra den 20.07 kan det fiskes med sluk, ”Amerikaner” og flue på vatnene. Fra den 20.07 er det på elvestrekningene tillatt med flue, samt mark med eller uten søkke. Det er forbud i hele vassdraget mot å bruke reke eller oterdrag.
7. Styret kan, gjennom hele fiskesesongen, regulere fisket i hele eller deler av vassdraget.
8. Med unntak for andelshavere, og Grunneierkort er hele vassdraget opp til Lille Svanvatn fredet i tidsrommet fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00.
9. De øvrige ukedagene mellom kl. 14:00 og 18:00 gjelder kun andelskort på elvestrekningene. På vatnene gjelder imidlertid også sesongkort i samme tidsrom. Fiskedøgnet starter klokken 18:00 og avsluttes neste dag klokken 14:00.
10. Bruk av klepp er forbudt gjennom hele sesongen. Ved landing av fisk bør det brukes håv. Kroker skal tas ut med avkrokingstang. Fisken må håndteres skånsomt, jamfør veiledningsskriv om håndtering av fisk som skal settes ut.
11. Fiskesesongen for sjøørret starter den 01.06. kl. 00:00 og varer til og med 31.08 kl. 24:00 for hele vassdraget. Fra den 01.09. kl. 00:00 til og med den 14.09. kl. 24:00 er det tillatt å fiske etter sjøørret fra sjøen og til nedre kant av Stenghølla, samt alle vatna,
men ikke nærmere enn 200 m fra inn- og utløpselv. Oppdrettslaks skal avlives, og tas skjellprøve av. Poser for skjellprøver ligger i postkassene i sone 1 (Sjøfossen), sone 2 (Stenghølla) og ved Torsmoen Camping.
12. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang pr person. Det er forbudt å bruke stang på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stanga skal ikke forlates under fisket. Det skal utøves rullerende fiske i hele vassdraget.
13. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte inntil to stenger pr. båt, men kun en stang pr. person.
14. Forbudsområder ved bruk av båt: Fra Sjøfossen og ut til elvemunningen ved Rørnes, i hele sone 2, og ovenfor Svanelvbru, samt hele sone 6 til nedre lombola ved Lille Svanvatn. For hele vassdraget gjelder forbud mot bruk av enhver form for motor, herunder også elektromotor. Oppsynet er unntatt fra bestemmelsene.
15. Alle som fisker skal levere inn fangstrapport fortløpende etter det systemet laget til enhver tid benytter. Fangstrapporten leveres snarest etter avsluttet fiske, enten de har fått fisk eller ikke, og uavhengig av korttype fiskere har kjøpt. Med fortløpende menes senest innen 3 (tre) dager, og senest innen 20. september. Siste frist for avhenting av depositum på Intersport er 30. september. For info besøk vår hjemmeside www.laukhelle.no. De som ikke får rapportert på nett, kan levere fangstrapport ukentlig til Intersport Finnsnes.

 

Kortpriser 2017.

Sesongkort Hele Vassdrag. 2000 kr

Grunneierkort.                     2000 kr

Sesongkort Alle vatn           1500 kr

Sesongkort sone 8                 600 kr

Sesongkort Store Svanvann  250 kr

Døgnkort Alle vatn.              200 kr

( 7A,7B,7C, 7D, 7E

Døgnkort Soner:

Sone 1. 250 kr

Sone 2. 300 kr

Sone 3. 300 kr

Sone 3b 250kr

Sone 4. 150 kr

Sone 5. 300 kr

Sone 6. 150 kr

Sone 8.   50 kr

Døgnkort Hele vassdrag  500 kr

Ukes kort 1200 kr

Depositum Sesongkort/Andelskort  500 kr

Depositum Ungdomskort 100 kr

 

 

 

 

 

fredag, 01 mai 2015 23:06

Sonebeskrivelser

Klassifisering:

XXXXX =. Meget godt egnet
XXXX = Ganske godt egnet
XXX = Godt egnet
XX = Mindre godt egnet
X = Lite egnet


Sone 1:

Fra kraftlinje v/utløpet av Gamvatnet og ned til sjøen. Stilleflytende med stryk i nedre del.

Ant. døgnkort: 2  
Fluefiske: XXXX Hele sonen
Markfiske: XXXX   Best nederst
Slukfiske: XXXX  Hele sonen

 

Sone 2:

Fra utløpet av Mevatnet og ned til Gamvatnet. Mye stryk men gode muligheter for fluefiske i hele sonen.

Ant. døgnkort: 5  
Fluefiske: XXXXX Best øverst og nederst
Markfiske: XXXX   Midtre partier best
Slukfiske: XXX  Stenghølla er et godt tips

             .

Sone 3:

Fra utløpet av Hellevatnet og ned til og med Hellefossen.

Ant. døgnkort: 5  
Fluefiske: XXXXX Best øverst og bra nederst
Markfiske: XXXX   Hellefossen og styk best
Slukfiske: XX  Best øverst og nederst

 


Sone 3b:

Fra utløpet av Høglivatnet og ned til Hellevatnet.

Ant. døgnkort: 3  
Fluefiske: XX  
Markfiske: XX    
Slukfiske: XX   

           

Sone 4:

Fra utløpet av Sørlivatnet og ned til Høglivatnet.

Ant. døgnkort: 2  
Fluefiske: XXXXX Stilleflytende partier 
Markfiske: XX  Best med mark og dubb
Slukfiske: XXXX Best ved høy vannstand

                  

Sone 5:

Fra skilt overfor Storfossen og ned til Sørlivatnet.

Ant. døgnkort: 5  
Fluefiske: XXX Varierer. Lite egnet fra øverst og ned til Lillefossen 
Markfiske: XXXXX  Best fra Svanelvbrua  og opp
Slukfiske: XX Best nedenfor Svanelvbrua

              .


Sone 6:     

Fra Hellevaet og ned til Storfossen, samt hele Kaperelva.

Ant. døgnkort:  
Fluefiske: XXXXXX  Tørrflue
Markfiske: XXXX   
Slukfiske: X For grunt de fleste steder

             .

Sone 7: 

7a) Gamvatnet, 7b) Mevatnet, 7c) Hellevatnet, 7d) Helle-vatnet, 7e) Sørlivatnet.

Ant. døgnkort:  
Fluefiske: XXXX  
Markfiske: XXXX   
Slukfiske: XXXX  

    


Sone 8:

Fra og med Store Svanvatn og ned til Hellevaet.

 

fredag, 01 mai 2015 21:08

Fiskesoner kart