Fiskeregler/kortpriser

 

Fiskeregler 2019.

 

1 - Allment

Alle som skal fiske i vassdraget må kjøpe et av lagets fiskekort. Personer som er fylt 18 år skal betale Fiskeravgift til staten. Ungdom under 18 år fisker gratis, men må løse ut et av lagets fiskekort på Intersport Finnsnes AS, mot å betale et depositum på kr. 100, 00. Styret kan gjennom hele fiskesesongen regulere fisket i hele eller deler av vassdraget.

2 - Fisketid, arter og kvoter

Fiskesesongen starter 1. juni kl. 00:00 og avsluttes 14. september kl. 24:00. 

Fiskesesongen starter 1. juni kl. 00:00 og avsluttes 14. september kl. 24:00. Fiskedøgn starter kl 18.00 og varer til kl 14.00 hver dag, med unntak fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00. Mellom kl 14.00 og 18.00 hver dag  kan det kun fiskes på vatnene for kortkjøpere.

Fisketid og kvoter pr. art:

Art

Fisketid

Døgnkvote

Sesongkvote

Merknad

Laks (vill)

15. juni - 31. juli

2 < 80 cm

 To hannlaks over 80 cm

A)

Oppdrettslaks

1. juni - 14. september

Ubegrenset

 Ubegrenset

B) 

Sjøørret

1. juni - 14. september

Ubegrenset

 Ubegrenset

C)

Sjørøye

1. juli - 20. august

3

 Se punkt D)

D)

 

  1. A) Laks (Vill). To laks under 80 cm pr. døgn. To hannlaks over 80 cm pr. sesong. Hannlaks over 80 cm inngår i døgnkvoten. Fiskedøgnet avsluttes ved oppnådd døgnkvote. Gjenutsatt villaks inngår i døgnkvoten. Villaks som må avlives i perioden 01.06 til 15.06, fører til at fiskedøgnet skal avsluttes, og avlivet laks over 80 cm i denne perioden teller som en del av årskvoten.
  2. B) Oppdrettslaks. Overvåkingsfiske. Oppdrettslaks skal avlives og tas skjellprøve av. Poser for skjellprøver ligger i postkassene i sone 1 Sjøfossen, sone 2 Stenghølla, og ved Torsmoen Camping. Send gjerne bilde på mail for sikker identifisering til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  3. C) Sjøørret. Fra den 01.09. kl. 00:00 til og med den 14.09. kl. 24:00 er det tillatt å fiske etter sjøørret fra sjøen og opp til nedre kant av Stenghølla, samt alle vatna, men ikke nærmere enn 200 m fra inn- og utløpselv.
  4. D) Sjørøye. Fiskedøgnet avsluttes ved oppnådd døgnkvote. Det er en årlig totalkvote for vassdraget på 200 sjørøyer, fangstrapportering skal derfor skje fortløpende.

Merk at Storfossen i sone 5 er stengt for alt fiske.

For øvrig vises det til spesifisert fisketid på angjeldende innløst fiskekort.

 

3 - Desinfisering av fiskeredskap

Utstyr som har vært benyttet i andre vassdrag, skal desinfiseres før det benyttes i vassdraget. Desinfiseringsstasjoner finnes i Sjøfossen i sone 1, og på baksiden av kiosken ved Torsmoen Camping. Båter og kanoer skal også desinfiseres.

 

4 - Redskapsbruk

Fra sesongstart 01.06. og fram til den 20.07. er det tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, markdrag, mark og flue i hele vassdraget.  Fra den 20.07 kan det fiskes med sluk, markdrag og flue på vatnene. Fra den 20.07 er det på elvestrekningene tillatt med flue, samt mark med eller uten søkke. Det er forbud i hele vassdraget mot å bruke reke eller oterdrag. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang pr person. Det er forbudt å bruke stang på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stanga skal ikke forlates under fisket. Det skal utøves rullerende fiske.

 

5 – Landing av fisk og gjenutsetting

Ved landing av fisk bør det brukes håv. Kroker skal tas ut med avkrokingstang. Fisken skal håndteres skånsomt, jfr. Veiledningsskriv om håndtering av fisk som skal settes ut. Ikke løft fisken ut av vannet. Bruk av klepp er forbudt. Minstemål på laks, sjøørret og sjørøye er 35 cm. Vinterstøing skal skånsomt settes ut. (Vinterstøing av oppdrettslaks skal avlives)

6 - Bruk av båt under fisket

Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte inntil to stenger pr. båt, men kun en stang pr. person.  Forbudsområder ved bruk av båt: Fra Sjøfossen og ut til elvemunningen ved Rørnes, i hele sone 2, og ovenfor Svanelvbrua, samt hele sone 6 til nedre Lombola ved Lille Svanvatn. For hele vassdraget gjelder forbud mot bruk av enhver form for motor. Fiskeoppsynet er unntatt fra bestemmelsene om båtbruk.

Fiske fra båt har vikeplikt for fiske fra land.

7 - Fangstrapportering

Alle som fisker skal levere inn fangstrapport fortløpende etter det systemet laget til enhver tid benytter. Fangstrapporten leveres snarest etter avsluttet fiske, enten de har fått fisk eller ikke, og uavhengig av korttype fiskere har kjøpt. Med fortløpende menes senest innen 3 dager, og senest innen 20. september. Siste frist for avhenting av innbetalt depositum er 30. september og skjer på Intersport Finnsnes AS. Besøk vår hjemmeside www.laukhelle.no  Merk at fangstrapporter kan leveres fortløpende til Intersport Finnsnes AS.

 

Kortpriser 2019.

Sesongkort Hele Vassdrag. 2500 kr

Grunneierkort.                     2500 kr

Sesongkort Alle vatn           1700 kr

Sesongkort sone 8                 600 kr

Sesongkort Store Svanvann  250 kr

Døgnkort Alle vatn.              250 kr

( 7A,7B,7C, 7D, 7E

Døgnkort Soner:

Sone 1. 300 kr

Sone 2. 500 kr

Sone 3. 350 kr

Sone 3b 250kr

Sone 4. 150 kr

Sone 5. 350 kr

Sone 6. 200 kr

Sone 8.   50 kr

Døgnkort Hele vassdrag  800 kr

Ukes kort 1500 kr

Depositum Sesongkort/Andelskort  500 kr

Depositum Ungdomskort 100 kr