Fiskeregler/kortpriser

 

Fiskeregler 2018.

 1.Alle som vil fiske i vassdraget skal løse et av andelslagets fiskekort. Personer som er fylt 18 år skal betale fiskeravgift til staten. Ungdom under 18 år fisker gratis, men må løse ut ett av lagets fiskekort på Intersport mot å betale et depositum på kr. 100, 00 (innrapportering/depositum se punkt 15¬).
2. Utstyr som har vært benyttet i andre vassdrag, skal desinfiseres før det benyttes i Laukhelle Lakselv. Desinfiseringsstasjoner finnes i Sjøfossen i sone 1, og på baksiden av kiosken ved Torsmoen Camping. Båter og kanoer skal også desinfiseres.
3. Fra oppstart 01.06 til 15.6 er det kun tillatt å ta oppdrettslaks og sjøørret. Villaks som må avlives i perioden 01.06 til 15.06, fører til at fiskedøgnet skal avsluttes. Laks over 80 cm tatt i denne perioden, hunn- eller hannlaks teller som en del av årskvoten.
4. Fiskesesongen for uttak av villaks starter den 15.06 kl. 00 og varer til og med den 31.07. kl. 24:00 for hele vassdraget, med døgnkvote på 2 (to) laks under 80 cm. Årskvote på 2 (to) hannlaks over 80 cm. Fiskedøgnet avsluttes ved oppnådd døgnkvote på laks eller sjørøye. Hannlaks over 80 cm teller også som en del av døgnkvoten.
5. Fra 01.07 til 20.08 er det tillatt å fiske sjørøye, med døgnkvote på 3 (tre) stk. Årlig gjelder et totalt uttak på 200 sjørøyer for hele vassdraget (husk fortløpende innrapportering!)
Fiskeregler 2017
6. Fra sesongstart 01.06. og fram til den 20.07. er det tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, ”Amerikaner”, mark og flue i hele vassdraget, med unntak av  Storfossen, som er stengt for all fiske i 2018. Fra den 20.07 kan det fiskes med sluk, ”Amerikaner” og flue på vatnene. Fra den 20.07 er det på elvestrekningene tillatt med flue, samt mark med eller uten søkke. Det er forbud i hele vassdraget mot å bruke reke eller oterdrag.
7. Styret kan, gjennom hele fiskesesongen, regulere fisket i hele eller deler av vassdraget.
8. Med unntak for andelshavere, og Grunneierkort er hele vassdraget opp til Lille Svanvatn fredet i tidsrommet fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00.
9. De øvrige ukedagene mellom kl. 14:00 og 18:00 gjelder kun andelskort på elvestrekningene. På vatnene gjelder imidlertid også sesongkort i samme tidsrom. Fiskedøgnet starter klokken 18:00 og avsluttes neste dag klokken 14:00.
10. Bruk av klepp er forbudt gjennom hele sesongen. Ved landing av fisk bør det brukes håv. Kroker skal tas ut med avkrokingstang. Fisken må håndteres skånsomt, jamfør veiledningsskriv om håndtering av fisk som skal settes ut.
11. Fiskesesongen for sjøørret starter den 01.06. kl. 00:00 og varer til og med 31.08 kl. 24:00 for hele vassdraget. Fra den 01.09. kl. 00:00 til og med den 14.09. kl. 24:00 er det tillatt å fiske etter sjøørret fra sjøen og til nedre kant av Stenghølla, samt alle vatna,
men ikke nærmere enn 200 m fra inn- og utløpselv. Oppdrettslaks skal avlives, og tas skjellprøve av. Poser for skjellprøver ligger i postkassene i sone 1 (Sjøfossen), sone 2 (Stenghølla) og ved Torsmoen Camping.
12. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang pr person. Det er forbudt å bruke stang på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Stanga skal ikke forlates under fisket. Det skal utøves rullerende fiske i hele vassdraget.
13. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte inntil to stenger pr. båt, men kun en stang pr. person.
14. Forbudsområder ved bruk av båt: Fra Sjøfossen og ut til elvemunningen ved Rørnes, i hele sone 2, og ovenfor Svanelvbru, samt hele sone 6 til nedre lombola ved Lille Svanvatn. For hele vassdraget gjelder forbud mot bruk av enhver form for motor, herunder også elektromotor. Oppsynet er unntatt fra bestemmelsene.
15. Alle som fisker skal levere inn fangstrapport fortløpende etter det systemet laget til enhver tid benytter. Fangstrapporten leveres snarest etter avsluttet fiske, enten de har fått fisk eller ikke, og uavhengig av korttype fiskere har kjøpt. Med fortløpende menes senest innen 3 (tre) dager, og senest innen 20. september. Siste frist for avhenting av depositum på Intersport er 30. september. For info besøk vår hjemmeside www.laukhelle.no. De som ikke får rapportert på nett, kan levere fangstrapport ukentlig til Intersport Finnsnes.

 

Kortpriser 2018.

Sesongkort Hele Vassdrag. 2000 kr

Grunneierkort.                     2000 kr

Sesongkort Alle vatn           1500 kr

Sesongkort sone 8                 600 kr

Sesongkort Store Svanvann  250 kr

Døgnkort Alle vatn.              200 kr

( 7A,7B,7C, 7D, 7E

Døgnkort Soner:

Sone 1. 250 kr

Sone 2. 300 kr

Sone 3. 300 kr

Sone 3b 250kr

Sone 4. 150 kr

Sone 5. 300 kr

Sone 6. 150 kr

Sone 8.   50 kr

Døgnkort Hele vassdrag  500 kr

Ukes kort 1200 kr

Depositum Sesongkort/Andelskort  500 kr

Depositum Ungdomskort 100 kr