22 mar

Årsmøte 2016

Årsmøte i Andelslaget blir avholdt onsdag 13.04. kl 17.30 i Vasshauglia. Medlemmer får innkallelse med saksliste pr post.

Årsberetning og Regnskap blir lagt ut en uke før møtet på Intersport Finnsnes.

 

Mvh.

Per Øyvind Winther

Leder Laukhelle Lakselva