24 apr

Kortsalg 2019

Kortsalg 2019

Vi åpner salget for sonekort på scanatura mandag den 29.04 kl 12.00. Laget har gjort endringer i antall kort og kortpriser.  Antall kort i sone 2 er redusert fra 5 til 3 kort, og koster 500 kr pr døgn. Døgnkort hele vassdrag er redusert fra 12 til 3 kort pr døgn, og koster 800 kr pr døgn. Ukeskort er redusert fra 5 til 3 kort pr uke, og koster 1500 pr uke. Full oversikt på kortpris endringer ligger på hjemmesiden. Det er også kommet noen endringer i fiskereglene. De viktigste punktene er at gjenutsatt laks går på kvoten. Se punkt 2. Fisketider, arter og kvoter (merknad A) i fiskeregler. Se også punkt 6 i bruk av båt under fiske (  Fiske fra båt har vikeplikt for fiske fra land. Vi har endret oppsettet på fiskereglene slik at det skal være lett forståelig. En klar oppfordring til alle som skal fiske i elva er å lese alle punktene i fiskereglene, slik at det er oppfattet hva som gjelder for kommende sesong. Fiskereglene blir lagt ut på hjemmesiden www.laukhelle.no. Sesongkortsalget på Intersport Finnsnes er satt til lørdag 11.05 kl 0.900. Laget har justert prisen fra 2000 til 2500 kr. Sesongkort alle vann er justert fra 1500 til 1700 kr.

 

 

Mvh

Styret