Klassifisering:

XXXXX =. Meget godt egnet
XXXX = Ganske godt egnet
XXX = Godt egnet
XX = Mindre godt egnet
X = Lite egnet


Sone 1:

Fra kraftlinje v/utløpet av Gamvatnet og ned til sjøen. Stilleflytende med stryk i nedre del.

Ant. døgnkort: 2  
Fluefiske: XXXX Hele sonen
Markfiske: XXXX   Best nederst
Slukfiske: XXXX  Hele sonen

 

Sone 2:

Fra utløpet av Mevatnet og ned til Gamvatnet. Mye stryk men gode muligheter for fluefiske i hele sonen.

Ant. døgnkort: 5  
Fluefiske: XXXXX Best øverst og nederst
Markfiske: XXXX   Midtre partier best
Slukfiske: XXX  Stenghølla er et godt tips

             .

Sone 3:

Fra utløpet av Hellevatnet og ned til og med Hellefossen.

Ant. døgnkort: 5  
Fluefiske: XXXXX Best øverst og bra nederst
Markfiske: XXXX   Hellefossen og styk best
Slukfiske: XX  Best øverst og nederst

 


Sone 3b:

Fra utløpet av Høglivatnet og ned til Hellevatnet.

Ant. døgnkort: 3  
Fluefiske: XX  
Markfiske: XX    
Slukfiske: XX   

           

Sone 4:

Fra utløpet av Sørlivatnet og ned til Høglivatnet.

Ant. døgnkort: 2  
Fluefiske: XXXXX Stilleflytende partier 
Markfiske: XX  Best med mark og dubb
Slukfiske: XXXX Best ved høy vannstand

                  

Sone 5:

Fra skilt overfor Storfossen og ned til Sørlivatnet.

Ant. døgnkort: 5  
Fluefiske: XXX Varierer. Lite egnet fra øverst og ned til Lillefossen 
Markfiske: XXXXX  Best fra Svanelvbrua  og opp
Slukfiske: XX Best nedenfor Svanelvbrua

              .


Sone 6:     

Fra Hellevaet og ned til Storfossen, samt hele Kaperelva.

Ant. døgnkort:  
Fluefiske: XXXXXX  Tørrflue
Markfiske: XXXX   
Slukfiske: X For grunt de fleste steder

             .

Sone 7: 

7a) Gamvatnet, 7b) Mevatnet, 7c) Hellevatnet, 7d) Helle-vatnet, 7e) Sørlivatnet.

Ant. døgnkort:  
Fluefiske: XXXX  
Markfiske: XXXX   
Slukfiske: XXXX  

    


Sone 8:

Fra og med Store Svanvatn og ned til Hellevaet.